Sakralchakra

Sakralchakra
Svadhisthana-Chakra (Svadhisthana = Süße, Lieblichkeit)